Benieuwd naar onze werkwijze?


Samen in 10 stappen

naar een geslaagde energetische renovatie van uw appartementsgebouw.


Wie denkt dat energiezuinig wonen en comfort anno 2024 niet hand in hand gaan, heeft het mis. Van plaatsbezoek en kennismaking tot aan de oplevering van het project staan we u bij met advies, ontwerpen en de opvolging van werken.

1. Plaatsbezoek & kennismaking

We starten elk project met een plaatsbezoek om de staat van het gebouw in te schatten en kennis te maken met u als eigenaar en/of beheerder.

Samen met u definiëren we de vraagstelling met als doel een voorstel op maat uit te werken.

Het voorstel vatten we op als een uitgeschreven werkmethodiek waarbij rekening wordt gehouden met planning, budget en aanwezige studies (bv. adviesrapport Dubo Limburg). Het voorstel bevat 3 varianten: 'renoveren met maximale ontzorging', 'renoveren met financiële opvolging' en 'renoveren met ontwerp & werf' met telkens een forfaitair prijsvoorstel.


2. Analyse

Samen met de VME* onderzoeken we de initiële vraag uitgaand van de SWOT** analyse. 

Deze input vormt samen met de analyse van het bestaande gebouw en zijn stedenbouwkundige context het analyserapport. Dit rapport is het fundament voor het ontwerp.

Parallel aan de analyse starten we met de coördinatie van het bouwteam zoals de epb-verslaggever en de stabiliteitsingenieur.

*VME = vereniging van mede-eigenaars
**SWOT analyse is een methode om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project te evalueren ten behoeve van een gemeenschappelijke strategie.

3. Ontwerp

We organiseren workshops* om samen het schetsontwerp te verfijnen tot een definitief ontwerp. Elk voorstel illustreren we aan de hand van heldere plannen gecombineerd met een 3D-model.

Deze werkmethodiek geeft u en de VME doorheen het proces inzichten om doordachte keuzes te maken.

In deze fase komen we tot een totaalplan dat oplossingen biedt voor de vastgestelde problematieken uit het analyserapport. Het definitief ontwerp wordt ook afgestemd met de vergunningverlenende overheid.

*Workshops kunnen, indien gewenst, doorgaan op ons kantoor.


4. Vergunning

Voor de vergunningsplichtige werken maken we de aanvraag op volgens de normering.

Indien er bijkomende elementen zijn die u wenst te vergunnen of regulariseren kunnen we deze mee opnemen in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Parallel aan de analyse en het ontwerp voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunnen we ook opdrachten uitwerken voor de private delen. Deze werken kunnen mee opgenomen worden in de algemene omgevingsvergunningsaanvraag.

5. Aanbestedingsdossier

We werken het ontwerp verder uit in een lastenboek en een meetstaat. De studies van het bouwteam worden geïmplementeerd in de architectuurplannen.

Het bezoeken van referentieprojecten met de VME is onderdeel van de participatieve aanpak.

Met dit dossier heeft u alle informatie om prijsoffertes op te vragen bij aannemers.

Indien er specifieke keuzes zijn gewenst in materialisatie of uitvoeringsmethode nemen we deze op in het aanbestedingsdossier in samenspraak met de producent/uitvoerder. Standaard voorzien we een neutraal bestek volgens het standaardbestek van de VMSW
.


7. Uitvoeringsdossier

Wanneer de werkzaamheden zijn toegewezen aan de aannemer maken we in overleg met u en het bouwteam een finaal uitvoeringsdossier op waarmee de aannemer de werken kan aanvatten.

Samen met u werken we een communicatiestrategie uit om de bewoners op de hoogte te brengen van het bouwproces.

Deze update van het aanbestedingsdossier maakt het mogelijk om bijvoorbeeld prijsvoordelige alternatieven van aannemers op te nemen in de architectuurplannen.6. Offertes opvragen/vergelijken

Het opvragen en vergelijken van prijsoffertes kan u ook uitbesteden aan ons. We vragen dan minimum 3 prijsoffertes op. U kan er ook voor kiezen om per lot/fase aan te besteden.

Als eindresultaat krijgt u een duidelijke prijsvergelijking die u en de VME in staat stelt om een strategische beslissing te nemen.

Voor 'renoveren met financiële opvolging en maximale ontzorging' gaan we actief het totale financiële plaatje in het oog houden. Naast prijsoffertes opvragen/vergelijken voorzien we ook een nazicht van de rekeningen tijdens technische controles van de werken.


9. Oplevering

Bij de voorlopige en definitieve oplevering geven we bijstand aan u bij de rondgang en de opmaak van het proces-verbaal dat door beide partijen wordt ondertekend. 

Eventuele gebreken worden binnen een vastgelegde termijn door de aannemer(s) opgelost.


8. Technische controle werken

Op afgesproken tijdstippen organiseren we een rondgang ter controle van werken in uitvoering.

In samenspraak met u worden eventuele uitvoeringsfouten opgelost en mogelijke bijsturingen overlopen. De besproken punten noteren we in een schriftelijk werfverslag met een fotoreportage.

Voor 'renoveren met maximale ontzorging' nemen we bijkomend de taak als coördinator op om de verschillende aannemers aan te sturen in functie van de na te streven planning.


10. Nazorg

De oplevering is niet het eindpunt van onze samenwerking. We streven er naar, samen met u, de laatste punten af te werken om de opdracht te finaliseren.

We blijven graag uw partner voor het verlenen van advies bij toekomstige werkzaamheden.

                         'In elk project gaan we op zoek naar opportuniteiten om de woonkwaliteit te verhogen.'

architect Karolien De Ryckere

Benieuwd hoe wij voor uw appartement een verschil kunnen maken?

Stuur een bericht en we nemen binnen 48 uur contact op.

Liever bellen? Klik hier.  

Create your website for free!